Ostatnie Artykuły
DZIEŃ SOŁTYSA 2019- ...
SOŁECKA AKCJA CZYN V...
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ...
I ZEBRANIE W 2019 R...
Spotkanie Marszałka ...
Kontakt
Tu podaj tekst alternatywny
ODBIÓR ODPADÓW
Nazwa_strony
LUTKOWO INFO.

LUTKOWO

KOŚCIÓŁ- INFO

ŚWIETLICA 2018/ 2019
Tu podaj tekst alternatywny
TENIS STOŁOWY
EDYCJA I
Tekst alternatywny
EDYCJA II
Tekst alternatywny
EDYCJA III
Tekst alternatywny
EDYCJA IV
Tekst alternatywny
EDYCJA V
Tekst alternatywny
EDYCJA VI
Tekst alternatywny
EDYCJA VII
Tekst alternatywny
EDYCJA VIII
Tekst alternatywny
Kreis Saatzig
Nazwa_strony
*******************************
Nazwa_strony
Zdjęcia na stronie .
Tekst alternatywny
Lutkowo na..
Nazwa_strony
ARTYKUŁY

CIEKAWE MATERIAŁY Z LUTKOWA

FILMIKI

PRASA

GMINA I POWIAT

HISTORIA

LEKTURA

Lutkowo dziś i kiedyś

SPORT

W LUTKOWIE

Nazwa_strony
Wspomnienia
panorama - Lutkowa
ważne telefony
Tekst alternatywny
Lutkowo w prasie
Tu podaj tekst alternatywny
Lutkowo na www.
Tu podaj tekst alternatywny
Wydarzenia
Mapa Lutkowa
Historia Dobrzan i Okolic
Okolice Dobrzan zostały zasiedlone już w epoce kamiennej. Wskazują na to liczne znaleziska archeologiczne, kamienne siekierki, żarna, ciężarki do sieci i inne. W X – XII wieku funkcjonowały tu dwa grodziska obronne. Przypuszcza się, że początek miasta dała osada przygrodowa, jaka wytworzyła się przy młodszym z grodów, datowanym na XI – XII w. Od początku XIV wieku Dobrzany należały do pomorskiego rodu rycerskiego Steglitzów. Prawa miejskie odmiany magdeburskiej Dobrzany miały już w 1336 r. Pierwotna nazwa naszego miasta Jacobshagen utrzymywała się do roku 1945. W roku 1359 Steglitzowie będący lennikami księcia z linii szczecińskiej, przeszli w służbę księcia z linii wołogoskiej i Dobrzany zostały wówczas podporządkowane domenie książęcej w Szadzku. Po przejściu pod władzę domeny książęcej w Szadzku, nadano miastu herb stosownie do ówcześnie panujących zwyczajów. Tekst alternatywnyOd roku 1430 Dobrzany używały pieczęci z wyobrażeniem postaci w aureoli, trzymającej w prawej ręce miecz, a w lewej pastorał, napis w otoku pieczęci brzmiał „Secret. Civitatis Jacobshagen”.
Herb w nieco zmienionej postaci przedstawia mapa Lubinusa z 1617 r. W tarczy przedzielonej poprzeczną belką, widnieje łapa Gryfa zwrócona w lewo. W XVIII w. herb miasta przedstawia podobnie łapę Gryfa w kolorze czerwonym na złotym polu. Po kilku zmianach w okresie XIX i XX w. miasto wróciło do herbu z roku 1617. Jest to tarcza ze srebrnym polem, przedzielona poprzeczną błękitną belką, na niej łapa Gryfa zwrócona w lewo w kolorze czerwonym ze złotymi szponami.
Mieszkańcy Dobrzan trudnili się przede wszystkim rolnictwem i rzemiosłem. Do uprawianych zawodów w Dobrzanach należało warzenie piwa. Istnienie dwóch karczm w Dobrzanach, musi świadczyć o wyrabianiu tego napoju. Karczmy miały wówczas duże znaczenie, bowiem leżały na skraju miasta, przy głównej ulicy przelotowej i były licznie odwiedzane, przebywali w nich książęta w czasie polowań w lasach koło Szadzka. Dobrzany miały prawo do organizowania dwóch jarmarków kramarskichTekst alternatywny w ciągu roku,były też ośrodkiem lokalnej wymiany towarowej. W dalszym ciągu większość ludności zajmowała się rolnictwem ale powstawały w miasteczku także pierwsze warsztaty rzemieślnicze. Jednym z najstarszych zajęć było młynarstwo. Już w średniowieczu istniał młyn nad obecnym bagnem od wschodniej strony Dobrzan, stąd nazwa Staw Młyński. Do 1368 roku miasteczko należało do księstwa wołogoskiego, w latach 1368 – 1459, po ponownym podziale księstwa zachodniopomorskiego, znalazły się w granicach księstwa słupskiego. Po zjednoczeniu ziem pomorskich przez księcia Bogusława X, Dobrzany zostały włączone do Księstwa Zachodniopomorskiego. Od roku 1653 znalazły się w państwie brandenburskim, następnie od 1701 roku w granicach Królestwa Pruskiego. Były niewielką miejscowością, funkcjonującą w cieniu zamku szadzkiego wzniesionego w XIII wieku. Zamek był wielokrotnie zdobywany (przez Brandenburczyków w 1445 i 1478 r. i przez Szwedów w okresie wojny trzydziestoletniej) nie odbijało się to szczególnie na losie Dobrzan.
Dopiero wielki pożar w 1781 roku, bardzo poważnie zniszczył miasto. Przystąpiono do jego odbudowy wykorzystując do tego celu cegły z rozbieranych murów zamku w Szadzku. Odbudowa Dobrzan kierował znakomity architekt pomorski, David Gilly. On też zaprojektował istniejący dziś kościół.Zamek w Szadzku był największą twierdzą Pomorza Zachodniego na pograniczu z Nową Marchią. Wybudowany został na planie prostokąta 44 x 50 metrów na naturalnym wzniesieniu otoczonym rozlewiskiem jeziora. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1336. Znajdował się on wówczas w rękach Steglitzów. Po 1403 roku stał się on własnością księcia, w imieniu którego zarządzali nim Borckowie i Dewitzowie, mając do swej dyspozycji i obrony załogę liczącą około 80 zbrojnych. Nie była ona w stanie stawić skutecznie czoła brandenburczykom. Klęski stały się powodem rozbudowy zamku i wzmocnienia jego walorów obronnych. Otoczono go podwójnym wałem ziemnym, wysokości 13 metrów i fosą, ponadto przed bramą wybudowano murowany bastion do ustawiania dział. W narożnikach wału powstały bastiony ziemne, przeznaczone do brony skupionej
. Po pożarze zamku, jaki miał miejsce w 1588 roku przebudowano całe założenie, zmieniając je w renesansową rezydencję obronną. Jej wygląd przekazuje rysunek z mapy E. Lubinusa z 1617 r. W tej formie szadzki zamek dotrwał do okresu wojny trzydziestoletniej, kiedy to ponownie zdobyty, został opuszczony i z wolna popadł w ruinę. Od roku 1766 rozpoczęła się jego rozbiórka. Do dziś z całego założenia pozostało jedynie wzgórze zamkowe, kryjące fundamenty budowli, doskonale czytelne wały ziemne z bastionami i głęboką fosą.Działania wojenne w 1945 r. zniszczyły Dobrzany w 60 %. Już po przejściu frontu spalona została cała ulica Staszica,Tekst alternatywnynajbardziej urozmaicona architektonicznie z licznymi punktami usługowymi. W Dobrzanach produkowano wyroby porcelanowe z herbem miasta oraz wirówki do przetwarzania mleka. Pierwsi osadnicy to Polacy wracający z przymusowych robót w Niemczech. Ówczesny burmistrz Dobrzan Jan Nagórski, zatrzymywał na krzyżówkach ulic wracających z Niemiec i zachęcał do osadnictwa w naszym mieście. W latach czterdziestych samorząd miejski organizuje życie mieszkańców. Rozpoczynają działalność Nadleśnictwo Państwowe, Szkoła Podstawowa, Ośrodek Zdrowia, Poczta Polska, zakłady drzewne, miasto zasilane jest własna energią elektryczną, sieć handlowa GS. Komunikację ze Stargardem zapewnia kolejka wąskotorowa. Wypalone budynki w środku miasta są wyburzane. Odbudowano wieżę kościelną i ze szkoły przeniesiono tymczasową kaplicę do kościoła. W 1945 roku organizują się w Dobrzanach Ochotnicza Straż Pożarna, Liga Morska, Samorząd Miejski. Życie polityczne wypełniają PPS, PSL i PPR. Bardzo wolno miasto odbudowywało się i zaludniało. Istniała duża migracja ludności do końca lat pięćdziesiątych. W Dobrzanach powstają nowe zakłady pracy. Do wiodących pod względem zatrudnienia należą – Państwowy Ośrodek Maszynowy, Spółdzielnia Pracy „Prefabrykat”, Zakład Drzewny „Cepeliny”, Spółdzielnia Produkcyjna, Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Dynamiczny rozwój budownictwa komunalnego i spółdzielczego nastąpił w latach siedemdziesiątych.- na miejscu byłego POM kilka wielobranżowych firm dających znaczną liczbę miejsc pracy,- po Spółdzielni Pracy „Prefabrykat”, powstały prężne firmy „Forest” (przemysł meblowy), „Skatom” (przemysł metalowy)- „Cepeliny” (przemysł drzewny), pozostały pod nazwą „Colint”*Miasto i gmina Dobrzany mają potencjał do rozwoju przemysłu przyjaznego przyrodzie, rolnictwa ekologicznego, rozwoju turystyki i usług turystycznych.


http://dobrzany.pl/strony/menu/22.dhtml**********************************************************************
**********************************************************************
WARTO ZOBACZYĆ
Gmina wyróżnia się malowniczym krajobrazem, który tworzą bujne lasy i liczne jeziora - cztery z nich: Krzemień, Dolice, Sierakowo i Okole posiadają drugą klasę czystości wód. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest tzw. Wstęga Ińska - malowniczy odcinek drogi z 56 zakrętami z Kóz do Ciemnika, wijący się wśród lasów bukowych tzw. Bieszczad Ińskich - wymarzone miejsce na wędrówki rowerowe. Teren gminy odwiedzają ptaki drapieżne: kanie, jastrzębie i orły bieliki, a to jest z kolei atrakcją dla ornitologów.

Warto zobaczyć:

Biała:
- kościół filialny pw. Matki Boskiej Bolesnej, murowany, gotycki, z XV w.

Bytowo:
- kościół filialny pw. św. Wojciecha BM, murowany, z przełomu XVI/XVII w. , przebudowany w XIX w.
- ruiny pałacu, murowany z 1890 r.- młyn wodny, murowany z końca XIX w.
- park krajobraz z XIX w.Dobrzany
- kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, murowany, klasycystyczny, z 1782 r.

Kępno:
- wieża kościoła filialnego pw. św. Józefa, ryglowa, z 1767 r.


Krzemień:
- kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, murowany, neogotycki, z 1 poł. XIX w.

Lutkowo:
- kościół filialny pw. Chrystusa Króla, murowany, neogotycki, z 1907 r.
- rezerwat przyrody „Stawy Lutkowskie"

Odargowo:
- kościół filialny pw. Przemienienia Pańskiego, murowany, z 2 poł. XV w., przebudowany w XIX w.Ognica:
- kościół filialny pw. św. Apostoła. Piotra i Pawła, murowany, z 1600 r., z wieżą z 2 poł. XIX w.

Szadzko :
- ruiny kościoła, murowany, z ok. 1600 r.
- zamek z reliktami murowanymi i ziemnymi z XIV w. , przebudowany pod koniec XVI w., renesansowy, rozebrany w XVIII

*******************************************************************************
*******************************************************************************
BAZA NOCLEGOWA I AGROTURYSTYKA
1.Stołówka w Pensjonacie GRANIT
Ognica 58
73-130 Dobrzany
Tel. (091) 56 27 852
Kom. 502 570 789
www.granitdobrzany.pl/pensjonat/
email: aga.Bykowska@granitdobrzany.pl

2. Bar - Cafe „U Krokodyla"
ul. Świerczewskiego 7
73-130 Dobrzany

****************************************************************************
****************************************************************************


BAZA NOCLEGOWA I AGROTURYSTYKA

1. Gospodarstwo Agroturystyczne U Państwa Cicheckich


- kontakt
*Okole 1 (na trasie Dobrzany - Ińsko)
73-130 Dobrzany
Tel. 91 3972675
- oferta
*6 miejsc noclegowych
*miejsce na 5 namiotów
- informacje dodatkowe
*dom znajduje się nad jeziorem Okole w zalesionym terenie
*pole biwakowe
*możliwość grzybobrania, wędkowania
*atrakcyjna trasa wijąca się 55 zakrętami wśród lasów na wycieczki rowerowe oraz piesze

2. Gospodarstwo Agroturystyczne „Stary Folwark" Galaś Jadwiga


- kontakt
*Bytowo 28
73-130 Dobrzany
Tel. 606 115478, 91 5619896
fax. 91 561-98-58
www.stary-folwark.com
e-mail: info@stary-folwark.com
- oferta
*5 pokoi (11 miejsc)
*dwa domki kempingowe
- informacje dodatkowe
*gospodarstwo ekologiczne o powierzchni 117 ha zapewnia posiłki z własnych produktów
*wędkowanie na stawach stanowiących własność gospodarstwa

3. Gospodarstwo Agroturystyczne Bocianówka U Państwa Łabuń


- kontakt
*Gospodarstwo Agroturystyczne "Bocianówka"
Sierakowo 11
73-180 gm. Dobrzany
Tel. 602284457, 91 5775323
e-mail: bkszymczyk@poczta.onet.pl
- oferta
*2 apartamenty
- informacje dodatkowe
*położonie na skraju Ińskiego Parku Krajobrazowego nad jeziorem Sierakowo wśród lasów i łąk przy trasie Wapnica-Dobrzany
*wymarzone miejsce dla wędkarzy, grzybiarzy, myśliwych oraz miłośników pieszych i rowerowych wycieczek
*na ogrodzonym terenie znajduje się oczko rybne, mini golf, plac zabaw, grill, miejsce na ognisko
*czynne od kwietnia do września

4. Gospodarstwo Agroturystyczne U Państwa Pick


- kontakt
*Sierakowo 9
73-130 Dobrzany
Tel. 91 5627846
- oferta
*6 miejsc noclegowych
*pokój z kuchnia i łazienką- informacje dodatkowe
*gospodarstwo położone jest przy lesie, blisko jeziora
*możliwość wczasów rodzinne
*wypożyczalnia rowerów.
*otwarte cały rok

5. Gospodarstwo Agroturystyczne Tergieniówka U Państwa Radożyckich


- kontakt
*Ognica 66
73-130 Dobrzany
Tel. 91 5620444
- oferta
*apartamenty
*ilość miejsc 10
- informacje dodatkowe
*gospodarstwo znajduje się na trasie Dobrzany-Ognica,
*betonowy kort tenisowy, boisko do koszykówki, siatkówki, kometki
*plac zabaw dla dzieci.
*możliwość zwiedzania okolicy bryczką.
*czynne cały rok6. Pensjonat GRANIT


- kontakt
*Pensjonat Granit
Ognica 58
73-130 Dobrzany
Tel. 91 5627852
Tel. 502570789
www.granitdobrzany.pl/pensjonat/
email: aga.Bykowska@granitdobrzany.pl
- oferta
*12 pokoi z łazienkami oraz bar z kominkiem
*1 apartament
*możliwość organizacji wesel, bankietów, konferencji
*nauka jazdy konnej
- informacje dodatkowe
*pensjonat znajduje się w jednym z najczystszych miejsc woj. Zachodniopomorskiego tj. otulinie Ińskiego Parku krajobrazowego w pobliżu jeziora Sierakowo
*sala bilardowa
*basen, siłownia, solarium
*stołówka
*hipoterapia


7. Gospodarstwo Agroturystyczne U Państwa D. J. Gaczkowskich


- kontakt
*Biała 41
73-130 Dobrzany
Tel. 91 5627634
- oferta
*2 pokoje, 2-osobowe
- informacje dodatkowe
*gospodarstwo znajduje się na trasie Dobrzany-Chociwel
*gospodarstwo prowadzone jest ekologicznie i biodynamicznie, dlatego większość produktów jest własna, w tym zioła
*specjalnością są herbatki ziołowe i zioła przyprawowe

8. Gospodarstwo Agroturystyczne U Państwa Miziołek


- kontakt
*Krzemień 21
73-130 Dobrzany
Tel. 91 5619806
- oferta
* ilość miejsc 9
- Informacje dodatkowe
*gospodarstwo umiejscowione jest blisko jezioro Krzemień
*możliwość uprawiania sportów wodnych, wędkowania

9. Gospodarstwo Agroturystyczne U Pani Janiny Chojnackiej


- kontakt
*Krzemień 5
73-130 Dobrzany
Tel. 91 5619806
- oferta
* Ilość miejsc 5
- informacje dodatkowe
*bezpośrednio położone przy jeziorze Krzemień
*możliwość uprawiania sportów wodnych, wędkowania

10. Ośrodek wypoczynkowy


- kontakt
*Krzemień
73-130 Dobrzany
Tel. 91 5620212
- oferta
*miejsc w domkach campingowych - 120
*miejsc na polu namiotowym - 50
- informacje dodatkowe
*ośrodek umieszczony jest nad Jeziorem Krzemień
*kort tenisowy, stołówka, siłownia, mała sala konferencyjna, kawiarnia z sala kominkową


11. Gospodarstwo agroturystyczne


- kontakt
*Bytowo
73-140 Dobrzany
Tel. 606973478
- oferta
*5 pokoi (11 miejsc)
- informacje dodatkowe
*posiłki własnych produktów
*możliwość wędkowania w prywatnych stawach

 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
Lutkowiacy
Nazwa_strony
Księga Gości
Tu podaj tekst alternatywny
Twoje Radio
tekst alternatywny
**************
Nazwa_strony
Wiadomości - z gminy
BIULETYN
Nazwa_strony
***********
DOBRZANY PL
Nazwa_strony
***********
DOBRZANY PL
Nazwa_strony
***********
KONTAKT DOBRZANY
Nazwa_strony
***********

Wiadomości - z regionu
Nazwa_strony
***********
************
************
************
POMORZE ZACHODNIE
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
SĄSIEDNIE GMINY
CHOCIWEL
Nazwa_strony
***********
MARIANOWO
Nazwa_strony
***********
SUCHAŃ
Nazwa_strony
***********
IŃSKO
Nazwa_strony
***********
rozkład jazdy
Tekst alternatywny
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 76
Nieaktywowany Użytkownik: 425
Najnowszy Użytkownik: AndrzejFaw
Nawigacja
CIEKAWE TEMATY
- DODAJ NEWSA -
- DODAJ ARTYKUŁ -
- DODAJ ZDJĘCIE -

LEGENDY POBLISKICH MIEJSCOWOŚCI
ZIMOWA PANORAMA LUTKOWA
MALOWANIE KOŚCIOŁA - FOTORELACJA
31.05.2014 Lutkowo w stolicy- z chmurką
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 18-21-02-2015
Wizytacja w Lutkowie Abpa Andrzeja Dzięgi - 21.02.2015
LUTKOWIACY WE WROCŁAWIU
KULIG 2017 - TRZECH KRÓLI
I EDYCJA TTS 2011
II EDYCJA TTS 2012
III EDYCJA TTS 2013
IV EDYCJA TTS 2014
V EDYCJA TTS 2015
VI EDYCJA TTS 2016
ZAJĘCIA W ŚWIETLICY 2018
REGULAMIN I OŚWIADCZENIE SUMMER CUP LUTKOWO 2018
lotto
Nazwa_strony

PTI
Polecane przez enpe
tekst alternatywny
*******************
tekst alternatywny
*******************
tekst alternatywny

administrator -norbert 2010-2019
oficjalna strona Lutkowa
***************************************************************************************

785,504 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu